Andoromedia 1998

Takashi Miike

After her sudden death a teenage girl finds her father has uploaded her mind to computer form. With a rival corporation wishing to capture her the girl is uploaded to her boyfriend's laptop.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Hiroko Shimabukuro Mai Hitomi & Ai
 • Eriko Imai Yôko
 • Takako Uehara Rika
 • Hitoe Arakaki Nao
 • Kenji Harada Yuu
 • Ryô Karato Satoshi Takanaka
 • Christopher Doyle Sakkaa / Soccer
 • Tomorowo Taguchi Gôda
 • Issa Hentona Tooru
 • Shinobu Miyara Hiroyuki
 • Yukinari Tamaki Kazuma
 • Ken Okumoto Daiki
 • Kensuke Toida Bodyguard 1
 • Masataka Haji Bodyguard 2
 • Naoyuki Yokoyama Bodyguard 3
 • Mongoruman Bodyguard 4
 • Anna Ide Mai as a child
 • Akihiro Yoshikawa Yuu as a child
 • Kazuki Kitamura Sada
 • Ryuuta Itô Boy A in the bus
 • Kônosuke Tôkai Boy B in the bus
 • Yuki Nagata Kurosawa as a child (as Yuuki Nagata)
 • John Gallock White doctor
 • Michelle Gazepis Sakkaa's / Soccer's secretary
 • Mikhail Vasilenko White boy
 • Manzô Shinra Bathroom visitor
 • Hiromi Suzuki Mai's mother
 • Yukio Yamanouchi Bus Passenger A
 • Chikage Natsuyama Bus Passenger B
 • Kippei Shîna Chinese-speaking man
 • Naoto Takenaka Kurosawa
 • Tsunehiko Watase Toshihiko Hitomi / Mai's father / Ai's creator
 • Takahiro Itô Boy on bus

Writers

 • Kozy Watanabe
 • Masa Nakamura
 • Itaru Era

Producers

 • Yasuo Takimoto
 • Tetsuo Taira
 • Taishi Nishimura
 • Toshiaki Nakazawa
 • Makoto Nakanishi
 • Morihiro Kodama
 • Takashi Kasuga
 • Takashi Hirano
 • Kazuya Hamana