Kunoichi ninpô-chô: Ninja tsukikage-shô 1996

Masaru Tsushima

Runtime: 1 hour and 20 minutes

 

Credits

Cast

 • Minako Ogawa
 • Yuka Ohnishi Omoi
 • Tetsuo Kurata Minase Ryusai
 • Rina Kitahara Oren
 • Miho Nomoto Orui
 • Chisato Naruse Ohan
 • Asami Jô Oyoshi
 • Theresa Lynn Maria (as Teresa Rin)
 • Sanji Takei
 • Kanki Asahi
 • Goro Oki
 • Yoshiyuki Shibata
 • Masaki Nishimura
 • Tatsuo Toda
 • Noriko Suzukawa
 • Yasushi Hirai
 • Hideko Akashi
 • Yûji Asada
 • Yumi Bunji
 • Chinazu Izumi
 • Akiko Yamamoto
 • Yoshimi Hori
 • Minako Tamba
 • Ryuji Okada
 • Hajime Takeo
 • Kenji Naka Meshi Shoso
 • Kyoko Hayami
 • Mami Jyo
 • Hidehiko Ishikura
 • Hitomi Shiraishi Kasugano

Writers

 • Futaro Yamada

Producers

 • Katsu Tsushima