Yakuza Apocalypse 2015

Takashi Miike

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Ryushin Tei Killer Priest
 • Makoto Sakaguchi
 • Manzô Shinra
 • Shô Aoyagi Angus
 • Masanori Mimoto The Frog
 • Kiyohiko Shibukawa Aratetsu
 • Reiko Takashima Sosuke Zemba
 • Riko Narumi Kyoko
 • Mio Yûki High school gambling student
 • Yoshiyuki Morishita Sawada (teacher)
 • Pierre Taki Rival yakuza boss
 • Hayato Ichihara Akira Kageyama
 • Denden Hougan
 • Tetsu Watanabe A-0257 (knitting man being stepped on the foot)
 • Yuki Sakurai Nurse Mikiko
 • Lily Franky Genyo Kamiura (as Lily Frankie)
 • Yayan Ruhian Kyoken

Writers

 • Yoshitaka Yamaguchi

Producers

 • Yoshinori Chiba
 • Tomoo Fukatsu
 • Tomoyuki Imai
 • Shin'ichirô Masuda
 • Shinjiro Nishimura
 • Misako Saka
 • Azusa Yamashiro