Ajin 2017

Katsuyuki Motohiro

A high school student discovers he is an Ajin, a demi-human being. He ends up a fugitive on the run because of his powers.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Yû Shirota Koji Tanaka
 • Rina Kawaei Izumi Shimomura
 • Yûdai Chiba Okuyama
 • Tetsuji Tamayama Yu Tosaki
 • Yûki Yamada Takahashi
 • Ken'ichi Suzumura Noriaki Iwashimizu
 • Gô Ayano Sato
 • Takeru Satoh Kei Nagai
 • Mamoru Miyano IBM
 • Minami Hamabe Eriko Naga

Writers

 • Gamon Sakurai
 • Masahiro Yamaura
 • Hiroshi Seko