Da hong deng long gao gao gua 1991

Yimou Zhang

China in the 1920's. After her father's death, nineteen year old Songlian is forced to marry Chen Zuoqian...

Runtime: 2 hours and 5 minutes

 

Credits

Cast

 • Baotian Li (uncredited)
 • Chu Xiao Feipu
 • Zhihgang Cui Dr. Gao
 • Cao Zhengyin Old servant
 • Ding Weimin Songlian's mother
 • Jin Shuyuan Yuru (First Wife)
 • Lin Kong Yan'er
 • Qi Zhao Housekeeper
 • Jingwu Ma The Master
 • Cuifen Cao Zhuoyan (Second Wife)
 • Caifei He Meishan (Third Wife)
 • Li Gong Songlian

Writers

 • Su Tong
 • Ni Zhen

Producers

 • Fu-Sheng Chiu
 • Hsiao-hsien Hou
 • Wenze Zhang