Echizen take-ningyô 1963

Kôzaburô Yoshimura

Haunting melodrama focuses on a young bamboo worker who takes his father's prostitute as his wife.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Kiyoko Hara
 • Teruko Yamazaki
 • Chizuko Takamori
 • Kaoru Miyoshi
 • Masako Tomura
 • Nobuko Tanei
 • Tsuyako Okajima
 • Keiko Koyanagi
 • Shôhachirô Miki
 • Hideo Kuroki
 • Hiroyuki Mori
 • Takeo Inoue
 • Takeshi Yabuuchi
 • Ryô Konakajima
 • Eijirô Yamaoka
 • Takatsugu Fukui
 • Koichi Mizuhara
 • Fumiko Murata
 • Sumao Ishihara
 • Ichirô Amano
 • San'emon Arashi Koishima
 • Yûsaku Terashima
 • Taiji Tonoyama Monk
 • Saburo Date Chôshichi
 • Jun Hamamura Doctor
 • Kô Nishimura Chubei
 • Ganjirô Nakamura Boatman
 • Tamao Nakamura Omitsu
 • Junichiro Yamashita Kisuke
 • Ayako Wakao Tamae

Writers

 • Ryozo Kasahara
 • Tsutomu Minakami

Producers

 • Masateru Mikuma
 • Masaichi Nagata
 • Tomio Takamori