Fort Graveyard 1965

Kihachi Okamoto

In 1945, Japanese Army Sergeant Kosugi and a platoon of young green recruits must retake and defend a fort occupied by the Chinese forces.

Runtime: 2 hours and 12 minutes

 

Credits

Cast

 • Michiko Kawa Comfort woman C
 • Tamami Urayama Comfort woman B
 • Kôko Mori Comfort woman A
 • Koji Kosugi Chinese worker B
 • Ikio Sawamura Chinese worker A
 • Shin Ibuki Hachiro
 • Kazuo Suzuki Guerrilla B
 • Toku Ihara Guerrilla A
 • Nadao Kirino Terminator
 • Shigeo Kato Deguchi
 • Koji Uno Inamoto
 • Keiichi Taki Sugiyama
 • Shinji Mitsuta Obara
 • Shigeru Kinami Chin
 • Hiroshi Toshiyasu Saeki
 • Kazuhiro Kanai Inomata
 • Toyoyuki Kimura Okawa
 • Fujio Seki Saito
 • Akira Nishikawa Tsuboi
 • Akio Itô Wataru
 • Hiroshi Miyao Yabe
 • Shinnusuke Awachi Seki
 • Koichi Nakamura Ueki
 • Ben Hiura Yoshino
 • Katsumi Nezu Oga
 • Kenzaburô Ôsawa Harada
 • Hiroshi Hasegawa Nakano
 • Akira Nagoya Nezu
 • Tôru Ibuki Sanpo
 • Hideyo Amamoto Shiga
 • Tatsuya Nakadai Sakuma
 • Yûnosuke Itô Mochida
 • Reiko Dan Oharu aka Kin Sun Ho
 • Makoto Satô Inuyama
 • Toshirô Mifune Sergeant Kosugi

Writers

 • Kihachi Okamoto
 • Susumu Saji

Producers

 • Toshirô Mifune
 • Tomoyuki Tanaka