Genji monogatari: Sennen no nazo 2011

Yasuo Tsuruhashi

"Genji Monogatari" focuses on the love and hate relationships surrounding Hakaru Genji. Lady Fujitsubo is Genji's first love. Miyasutokoro Ryokuzono is obsessed with Genji and eventually becomes a spirit. Kao Yu, who is from the lower class, give comfort to Genji's emotional wounds. Writer Shikibu Murasaki is jealous of Genji and is eventually ordered by Abe Seime to write a work. Written by https://mydramalist.com/1573-the-tale-of-genji

Runtime: 2 hours and 16 minutes

 

Credits

Cast

 • Hideki Tôgi
 • Yoshiko Sakuma
 • Misako Renbutsu
 • Matsuya Onoe
 • Shigeru Muroi
 • Masahiro Komoto
 • Takaaki Enoki
 • Yôsuke Kubozuka Abe Seimei
 • Noriyuki Higashiyama Fujiwara Michinaga
 • Rena Tanaka Rokujo-no-Miya Sudokoro
 • Sei Ashina Yugao
 • Mikako Tabe Ai no Ue
 • Yoko Maki Fujitsubo
 • Miki Nakatani Murasaki Shikibu
 • Tôma Ikuta Hikaru Genji

Writers

 • Shikibu Murasaki
 • Yukiko Takayama
 • Izumi Kawasaki
 • Yukiko Takayama

Producers

 • Tsuguhiko Kadokawa