Karakkaze yarô 1960

Yasuzô Masumura

Takeo is a young yakuza who renounces his former criminal activities after being released from prison. But sometimes escaping the past is not so easy.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Mantarô Ushio
 • Mayumi Kurata
 • Ken Mitsuda
 • Shigeru Kôyama Masa
 • Michiko Ono Ayako Takatsu
 • Reizaburô Yamamoto Daizaburo
 • Keizô Kawasaki Shoichi Koizumi
 • Jun Negami Yusaku Sagara
 • Yaeko Mizutani Masako Katori
 • Takashi Shimura Gohei Hirayama
 • Eiji Funakoshi Susumu Aikawa
 • Ayako Wakao Yoshie Koizumi
 • Yukio Mishima Takeo Asahina

Writers

 • Hideo Andô
 • Ryuzo Kikushima

Producers

 • Hiroaki Fujii
 • Masaichi Nagata