Long Day's Journey Into Night 2018

Gan Bi

A man went back to Guizhou, found the tracks of a mysterious woman. He recalls the summer he spent with her twenty years ago.

Runtime: 2 hours and 18 minutes

 

Credits

Cast

 • Xiantian Zeng Hatchet Man E
 • Shuai Zeng Host of Show Caravan
 • Zhongtang Yu Luo's Father
 • Qiwen Yang Hatchet Man B
 • Kailong Yang Firework Vendor
 • Xiaoying Xu Elder Female Singer
 • Jun Wen Hatchet Man C
 • Hai Wang Hatchet Man A
 • Shiyu Tang Young Man in Pool Room
 • Hongyue Pan Young Female Singer
 • Zhengfu Meng Horsekeeper
 • Zhonglan Luo Luo's Stepmother
 • Tongfu Long Prison Guard
 • Xizhen Liu Karaoke Dancing Girl
 • Chuanren Lin Locomotive Prostitute
 • Kai Liang Waiter of Hotel
 • Kailong Jiang Hatchet Man D
 • Jian Jun Ding Traffic Office
 • Zezhi Long Yellow-hair Man in Pool Room
 • Ming Dao Traffic Police
 • Xi Qi Woman in Jade Hotel
 • Lixun Xie Lover of Red-hair Woman
 • Yanmin Bi Woman Prisoner
 • Chun-hao Tuan Ex-husband of Wan Qiwen
 • Chloe Maayan Pager
 • Feiyang Luo Wildcat (Childhood)
 • Yongzhong Chen Zuo Hongyuan
 • Hong-Chi Lee Wildcat
 • Sylvia Chang Wildcat's Mom / Red-hair Woman
 • Jue Huang Luo Hongwu
 • Wei Tang Wan Qiwen / Kaizhen

Writers

 • Gan Bi

Producers

 • Jianguo Ding
 • Karen Fu
 • Charles Gillibert
 • Tingting Guo
 • Wen-Bo Jiang
 • Li Kang
 • Ming Li
 • Qian Li
 • Xiaonan Li
 • Xun Li
 • Matthew Liu
 • Zhongjin Liu
 • Hao Ma
 • Shimu Qian
 • Yunxia Que
 • Minling Sang
 • Zuolong Shan
 • Yang Shen
 • Tao Sun
 • Julie Viez
 • Juan Wan
 • Jinjun Ye
 • Meng Yu
 • Hong Yuan
 • Sam Tzu-Hsiang Yuan
 • Guanren Zhang
 • Xiang Zhang
 • Yang Zhao