Nemuri Kyoshiro: The Man with No Tomorrow 1995

Akira Inoue

A ronin carries a secret that could either deliver or destroy 400,000 clan members.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

  • Masahiko Tsugawa
  • Masakazu Tamura Nemuri Kyoshiro
  • Shin Takuma
  • Yûko Natori
  • Yôko Minamino Tomoe / Shizuno

Writers

  • Shimura Masahiro