Nitaboh: Tsugaru shamisen shiso gaibun 2004

Akio Nishizawa

Nitaboh inherits a shamisen after going blind at a young age. As he improves his skills, he tries to perfect his own unique style.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Akio Ôtsuka Santaro
 • Yoshie Yamamoto Omatsu
 • Yae Okinu
 • Ikuko Tani Itako
 • Yasunari Tajima Tawaraboh
 • Rokurô Naya Osyo
 • Yôsuke Naka Kengyo
 • Takateru Murata Nitaboh - child
 • Masako Katsuki Tamana
 • Taya Jun Tomekichi - child
 • Tomohiko Imai Kikunosuke
 • Satoshi Hino Nitaboh
 • Sayaka Hanamura Yuki
 • Yumi Furukawa Yuki - Child

Writers

 • Kazuo Daijo
 • Akio Nishizawa

Producers

 • Masahiro Murakami
 • Masae Nishizawa