Our Shining Days 2017

Ran Wang

A youth inspirational film, about how a group of high school students try to revive Chinese orchestra ensemble. They face many challenges along the way to compete nationally, including a ...

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Sihong Le Cello Student
 • Kefa Cui Uncle Sun
 • Jianyi Lu Department head
 • Le Geng Chen Jing's Father
 • Yan Ni Chen Jing's Mother
 • Eason Chan Inspection Director
 • Yusi Chen Zheng Youen
 • Nuo Li Sakura
 • Zhaohua Lu Beibei
 • Eunice Han Tata
 • Yongxi Liu Xiaomai
 • Mingjie Luo Wang Wen
 • Yuchang Peng Li You
 • Lulu Xu Chen Jing

Writers

 • Jingjing Bao

Producers

 • Lee Hao
 • Nicole Hu
 • William Kong
 • Chiu Wah Lee
 • Kubert Leung
 • Yat Ping Wong
 • Han Zhang