Ying 2018

Yimou Zhang

Life and intrigue in an ancient Chinese court.

Runtime: 2 hours

 

Credits

Cast

 • Bai Feng
 • Lei Wu Yang Ping
 • Xiaotong Guan Qing Ping
 • Jun Hu Yang Cang
 • Jingchun Wang Lu Yan
 • Qianyuan Wang Tian Zhan
 • Ryan Zheng Pei Liang
 • Li Sun Xiao Ai
 • Chao Deng Jing Zhou / Zi Yu

Writers

 • Wei Li
 • Yimou Zhang

Producers

 • Lizhi Chen
 • Su Chen
 • Yingjie Chen
 • Edward Cheng
 • Yuchun Dou
 • Ellen Eliasoph
 • Jonah Greenberg
 • Keyu Guo
 • Ziyan Huang
 • Li Kang
 • Qing Li
 • Jie Lian
 • Jun Liu
 • Jim Ma
 • Da Mi
 • Catherine Pang
 • Willian Quan
 • Liang Shih
 • Yibin Tang
 • Xiaozhu Wang
 • Michael J. Werner
 • Sherry Xie
 • Dong Yu
 • Zhao Zhang
 • Peter Zheng